fbpx

SAUNA I RUSKA BANIA – WAŻNE INFORMACJE

Na terenie obiektu znajduje się SAUNA FIŃSKA (główny budynek), aby z niej skorzystać należy do godziny 16:00 danego dnia pod nr tel. 608 208 348 umówić godzinę przyjścia, abyśmy mieli czas na jej przygotowanie. Sauna czynna jest w godzinach 10:00 do 22:00.

Na terenie Osady dostępne są osoby z obsługi codziennie w godz.08:00 – 16:00, chętnie odpowiedzą na Wasze pytania, pomogą, naleją wody do ruskiej bani czy ją rozpalą, po 16:00 w razie pytań prosimy o telefon pod nr : 608 208 348.

Osoby przyjeżdżające do nas na jedną noc nie mają możliwości skorzystania z ruskiej bani (balii) ze względu na długi czas jej przygotowania (mycie balii, ponowne nalewanie wody, długi czas grzania – do 8 godzin).

 

Regulamin korzystania z balii

 1. Balia jest integralną częścią obiektu „Osada na Budzowskim Wierchu“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia.
 4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
 5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 6. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  obiektu, „Osada na Budzowskim Wierchu “  nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed wejściem do balii  należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie,
 8. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 9. Rozpaleniem ognia w piecu balii mogą zajmować się jedynie pracownicy „Osady na Budzowskim Wierchu” Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 10. Po rozpaleniu w piecu  balii Goście zobowiązani są do pilnowania pieca – do dokładania drzewa aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody (ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się podgrzewania wody do temperatury od 35 do 42 stopni C). Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2- 7 godzin.
 11. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

 

Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła
 16. Na terenie sauny zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • palenia tytoniu,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 18. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  • osobom z chorobami krążenia,
  • osobom chorującym na cukrzycę,
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym,
  • kobietom w czasie menstruacji.
 19. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu
 20. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 21.  Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

Instrukcja korzystania z sauny (temperatura 40-100oC)

 1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.